Sponsor Wanderers Cricket Club Oss

De Wanderers Cricket Club is een gezellige familieclub met een rijke historie, waar ruimte is voor fanatieke beoefening van de sport en voor gezelligheid.

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we gelukkig hulp van vele vrijwilligers en sponsoren. Sponsoren die het ook belangrijk vinden dat we in beweging blijven. Samen actief bezig zijn om sportieve en sociale doelen te realiseren in een veilige en prettige omgeving. Kortom, een hele mooie doelgroep voor u als sponsor!

Door Wanderers Cricket Club Oss te sponsoren lever je een belangrijke bijdrage aan onze club en aan het behoud van cricket als topsport én recreatiesport in Noord-Brabant.

De inkomsten stelt Wanderers Cricket Club Oss in staat om de best mogelijke cricketfaciliteiten ter beschikking te stellen voor onze spelers en supporters.

 

Wij bieden meerdere vormen van sponsoring en zijn hierin flexibel, omdat iedereen zijn eigen wensen heeft. Klik hier voor de sponsormogelijkheden.


The Wanderers Cricket Club is a cozy family club with a rich history, where there is room for fanatic practice of the sport and for conviviality.

Fortunately, we have the help of many volunteers and sponsors to make all this possible. Sponsors who find it important that we keep moving. Actively working together to achieve sporting and social goals in a safe and pleasant environment. In short, a very nice target group for you as a sponsor!

By sponsoring Wanderers Cricket Club Oss you make an important contribution to our club and to the preservation of cricket as a top sport and recreational sport in Brabant.

The revenue enables Wanderers Cricket Club Oss to provide the best possible facilities for our players and supporters!

 

We offer several forms of sponsorship and are flexible in this regard, because everyone has their own wishes. Click here for sponsorship opportunities.