Sponsor Wanderers Cricket Club Oss

De Wanderers Cricket Club is een gezellige familieclub met een rijke historie, waar ruimte is voor fanatieke beoefening van de sport en voor gezelligheid.

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we gelukkig hulp van vele vrijwilligers en sponsoren. Sponsoren die het ook belangrijk vinden dat we blijven cricketen. Samen actief bezig zijn om sportieve en sociale doelen te realiseren in een veilige en prettige omgeving. Kortom, een hele mooie doelgroep voor u als sponsor!

Door Wanderers Cricket Club Oss te sponsoren levert u een belangrijke bijdrage aan onze club en aan het behoud van cricket als topsport én recreatiesport in Noord-Brabant.

De sponsorinkomsten stelt Wanderers Cricket Club Oss in staat om de best mogelijke cricketfaciliteiten ter beschikking te stellen aan onze spelers en supporters.

 

Wij bieden meerdere vormen van sponsoring en zijn hierin flexibel, omdat iedereen zijn eigen wensen heeft.

 Klik hier voor de sponsormogelijkheden.


The Wanderers Cricket Club is a friendly family club with a rich history, where there is room for fanatical practice of the sport as well as sociability.

To make all this possible, we are fortunate to have the help of many volunteers and sponsors. Sponsors who also find it important that we continue to play cricket. Together actively working to achieve sporting and social goals in a safe and pleasant environment. In short, a very nice target group for you as a sponsor!

By sponsoring Wanderers Cricket Club Oss, you make an important contribution to our club and to the preservation of cricket as a top sport and recreational sport in Noord-Brabant.

The sponsorship income enables Wanderers Cricket Club Oss to provide the best possible cricket facilities for our players and supporters.

 

We offer multiple forms of sponsorship and are flexible in this, as everyone has their own requirements.

Click here for sponsorship opportunities.