Lidmaatschap

Leuk dat je geïnteresseerd bent in lid worden van Wanderers Cricket Club Oss. Je bent van harte welkom!

Wanderers is altijd op zoek naar nieuwe leden! Als je graag lid wilt worden of eens wilt kijken of je cricket een leuke sport vindt, kom dan gerust een keer langs op een van de trainingen. Tijdens het seizoen (mei tot en met september) kan je het best een keer langskomen op zaterdagmiddag of op zondag. Er is bijna altijd wel een wedstrijd gaande.

Omdat wij vinden dat geld geen belemmering mag zijn om cricket te spelen, behoort onze contributie tot de laagste van Nederland.

Wil je lid worden, vul dan het inschrijfformulier in.


How nice that you are interested in becoming a member of Wanderers Cricket Club Oss. You are most welcome!

Wanderers is always looking for new members! If you are interested in joining or just want to see if you like cricket, feel free to drop by at one of our training sessions. During the season (May-September) it's best to drop by on a Saturday afternoon or Sunday. There is almost always a game going on.

Because we believe that money should not be an obstacle to play cricket, our membership fee is among the lowest in the Netherlands.

If you would like to become a member, please fill out the registration form.

Inschrijfformulier


Geeft zich op als lid van Wanderers Cricket Club Oss en verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een volledig kalenderjaar. Zonder schriftelijke opzegging bij het secretariaat vóór 31 december van dat jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Betaling van de contributie geschiedt door betaling van de factuur. Bij niet-betaling van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

Contributie per jaar m.i.v. 01-01-2024:

  • Jeugd 8-18 jaar € 75,00
  • Senioren (vanaf 19 jaar) € 170,00Doormiddel van het verzenden van dit document ga je akkoord met al het hierboven genoemde en ingevulde.

Het verzenden geldt tevens als het zetten van je handtekening.

Registration form


Signs up as a member of Wanderers Cricket Club Oss and agrees to the statutes and household rules of the association. Membership is valid for a full calendar year. Without written notice to the secretariat before December 31 of each year, the membership is tacitly renewed for 1 year.

Payment of the contribution is made by payment of the invoice. In the event of non-payment of the membership fee, the association can engage a collection agency, the costs of which will be borne by the member.

Contribution per year from 01-01-2023:

  • Youth 8-18 years € 75,00
  • Seniors from 19 years € 170,00By submitting this document, you agree to all of the supplied information above. The submitting of this document qualifies as your signature.