Lidmaatschap

Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden van Wanderers Cricket Club Oss. Je bent van harte welkom!

Wanderers is altijd op zoek naar nieuwe leden! Als je graag lid wilt worden of eens wilt kijken of je cricket een leuke sport vindt, kom dan gerust een keer langs op een van de trainingen. Tijdens het seizoen kan je het beste een keer langskomen op zaterdagmiddag of op zondag. Er is bijna altijd wel een wedstrijd gaande.

Omdat wij vinden dat geld geen belemmering mag zijn om cricket te spelen, behoort onze contributie tot de laagste van Nederland.

Wil je lid worden, vul dan het inschrijfformulier in.


Nice that you are interested in becoming a member of Wanderers Cricket Club Oss. You are most welcome!

Wanderers is always looking for new members! If you are interested in joining or just want to see if you like cricket, feel free to drop by at one of our training sessions. During the season it is best to drop by on Saturday afternoon or Sunday. There is almost always a game going on.

Because we believe that money should not be an obstacle to play cricket, our membership fee is among the lowest in the Netherlands.

If you would like to become a member, please fill out the registration form.

Inschrijfformulier


Geeft zich op als lid van Wanderers Cricket Club Oss en verklaard zich akkoord met de statuten en huishoudelijk regelement van de vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een volledig kalenderjaar. Zonder schriftelijke opzegging bij het secretariaat voor 31 december van ieder jaar, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Betaling van de contributie geschiedt door betaling van de factuur. Bij niet betaling van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid.

Contributie per jaar m.i.v. 01-01-2023:

  • Jeugd 8-18 jaar € 75,00
  • Senioren vanaf 19 jaar € 150,00Doormiddel van het verzelden van dit document, ga je akkoord met al het hierboven genoemde en ingevulden.

Dit telt tevens meteen als handtekening.

Registration form


Sign up as a member of Wanderers Cricket Club Oss and agree to the statutes and household rules of the association. Membership is valid for a full calendar year. Without written notice to the secretariat before December 31 of each year, the membership is tacitly renewed for 1 year.

Payment of the contribution is made by payment of the invoice. In the event of non-payment of the membership fee, the association can engage a collection agency, the costs of which will be borne by the member.

Contribution per year from 01-01-2023:

  • Youth 8-18 years € 75,00
  • Seniors from 19 years € 150,00By submitting this document, you agree to all of the above and information. This also immediately counts as a signature.